headercollenginyers2010

AVÍS LEGAL

1. Dades de Coll Enginyers, S.L.
Denominació social: Coll Enginyers, S.L.
Domicili social: Carrer Bisbe Morgades 18, 08500 Vic.
NIF: B64616774
Telèfon:938832713
Fax: 938832713
Correu electrònic: info@collenginyers.com

2. Normes relatives a la confidencialitat
Coll Enginyers S.L. es compromet a protegir la intimitat de tots els usuaris quan estiguin navegant per la nostra pàgina web. Per a visitar la nostra pàgina web no és precís subministrar cap informació personal.

3. Cookies
Utilitzem cookies per a obtenir informació de caràcter no personal a escala global; no es recull cap informació d'aquest tipus a escala individual. Amb aquesta informació podem millorar aquesta pàgina web.

4. Propietat continguts
Tot el contingut de la present pàgina web, inclosos els textes, imatges, dissenys, etc. són propietat intel·lectual de Coll Enginyers S.L. i estan protegits per la legislació vigent. Aquests continguts en cap cas poden ser reproduits o copiats. Totes les marques que s'utilitzen en aquesta pàgina web son propietat registral de Coll Enginyers S.L. o d'una altra empresa relacionada amb aquesta.

Coll Enginyers S.L. es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar els continguts de la pàgina web o limitar el seu accés de forma temporal o definitiva, sense previ avís.

Coll Enginyers S.L. no es fa responsable de les conseqüències o danys que es puguin produir per l'accés o ús de la seva pàgina web i, de forma especial, per les pàgines web de terceres persones a les que es pugui accedir a través d'aquesta pàgina web.

5. Protecció de Dades de Caràcter Personal
Consentiment:
Als efectes del disposat en la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la persona que contacti amb Coll Enginyers S.L. a través de les direccions de correu electrònic indicades en aquest web, autoritza i consenteix expressament que les seves dades personals i la seva direcció de correu electrònic siguin incorporades als fitxers automatitzats d'aquesta empresa. L'arxiu d'aquestes dades té com a finalitat donar resposta a les qüestions que ens plantegi l'usuari. Així mateix, aquestes dades podran ser utilitzades per remitir informacions comercials i publicitaries així com de serveis, culturals, d'oci i promociónals especialment dissenyades per als interessats, sempre que vostè no s'hagi oposat a aquesta utilització al contestar el corresponent formulari.

Responsable Fitxer i drets de l'usuari:
El responsable del fitxer és Coll Enginyers S.L. (Carrer Bisbe Morgades 18, 08500 Vic). En aquesta mateixa direcció, els interessats podran exercitar el dret d'accés, rectificació i cancel·lació de les dades, enviant una sol·licitut escrita i firmada incloent el nom, cognoms, DNI, actuació que sol·licita i domicili de l'usuari a fi i efecte de remetre-li la confirmació de la seva actuació conforme a la seva sol·licitud.

Seguretat de les dades personals:
En tot cas, Coll Enginyers S.L. garantitza la salvaguarda de la confidencialitat i seguretat de les Dades Personals, perquè ha adoptat les mesures legalment exigides de seguretat, que permiten raonablement assegurar la protecció de les seves dades personals i evitar la pèrdua, ús indegut, alteració, tractament o accés no autoritzat dels mateixos.

Menors d'edat:
Els formularis continguts en aquest web no van dirigits a persones menors d'edat i, per tant, Coll Enginyers S.L. no es fa responsable dels casos en que personas menors d'edat li hagin remès dades de caràcter personal a través d'aquest web. En tot cas, els titulars de la pàtria potestat del menor podran exercitar el dret d'accés, rectificació i cancel·lació de les dades, enviant una sol·licitud escrita i firmada incloent nom, cognoms i DNI amb les instruccions precises a l'efecte a la direcció mencionada en el paràgraf anterior. En la gestió de les peticions rebudes dels usuaris, Coll Enginyers S.L. es reserva el dret a efectuar les averiguacions oportunes per tal d'assegurar-se que la resposta o informació sol·licitada i/o oferta és adequada.

6. Llei Aplicable
El present Avís Legal i qualsevol qüestió relacionada amb aquest Lloc Web serà d'aplicació la legislació espanyola
.

Copyright (c) 2004-2010. Coll Enginyers S.L. All rights reserved.