headercollenginyers2010


EMPRESA

Coll Enginyers,SL esta constituïda com empresa professional d'enginyeria. Esta especialitzada en la construcció de plantes  d'energies renovables, biogàs i cogeneració.

Coll Enginyers, SL ha participat en la construcció de diferents tipus de plantes per tractar les matèries primeres , des de residus urbans i agrícoles, subproductes alimentaris, ciment o aigües potables i residuals. Amb experiència en la construcció de grans plantes centrals fins a micro-plantes amb tecnologies especifiques per cada necessitat.

Respectant i traslladant els principis mediambientals del disseny de la natura al subministrament de tecnologia industrial. Disseny industrial i procés, aportan plantes compactes i de baix consum.

Qualitat compromesa amb el medi ambient, el cost de producció minim i per una autosuficiència de cada explotació.

Orientada sota el principi de E-CO2 de reducció de monòxid de carboni, dona serveis de disseny, subministrament d’equipaments  i posta en marxa de plantes.world plantCopyright (c) 2004-2010. Coll Enginyers S.L. All rights reserved.